اسرار چشم و جذابیت
چشمان شما مانند مواد منفجره می توانند احساسات مردم را به تکاپو و هیجان وا دارند.
زندگی سراسر روابط است .ما با همه چیز رابطه داریم .حتی شما اکنون با این مقاله که مشغول خواندنش هستید و با من ومفاهیم من رابطه دارید. روابطی که با اشیاء و غذاها و وسایل حمل ونقل ومردم دارید جملگی بازتاب رابطه ای است که با خود دارید. رابطه ای که با خود دارید به شدت تحت تاثیر روابطی است که در کودکی با بزرگسالان پیرامون خود داشته اید.شیوه ای که آنها گاه نسبت به شما واکنش نشان می دهند- خواه مثبت وخواه منفی -معمولا همان شیوه ای است که ما اکنون نسبت به خود واکنش نشان می دهیم.
لحظه ای به واژه هایی بیندیشید که به هنگام سرزنش خویش به خود می گویید.آیا این واژه ها همان کلماتی نیستند که پدرومادرتان به هنگام سرزنش شما به کار می بردند؟؟ مطمئنم که به هنگام تحسین خود نیز همان واژه ها را به کار می برید. پدرومادرتان را ملامت نمی کنم زیرا همه ما قربانیان قربانیان هستیم . احتمالا آنها نمی توانستند آنچه را که خود نمی دانستند به شما بیاموزند.
  

سوندراری ، متخصص تولد دوباره ، که درباره روابط بررسی بسیار کرده است ، مدعی است که هر رابطه مهم ما ، بازتاب رابطه ای است که با یکی از والدین خود داشته ایم. اوهمچنین مدعی است که تا زمانی که رابطه نخست را پاک و روشن نکنیم ،این آزادی را نخواهیم داشت تا روابطی را که دقیقا می خواهیم بیافرینیم.

روابط، بازتاب خود ما هستند.آنچه به سوی خود می کشانیم همواره نمایانگر ویژگیهای ما یا باورهایی است که درباره روابط داریم . این درمورد رئیس و همکارو کارمند و دوست و یارو همسر یا فرزند صدق میکند. آنچه دراین اشخاص دوست ندارید، کارهایی است که خود می کنید یا دوست داشتید که می کردید، یا چیزی است که به آن اعتقاد دارید.اگر صفات یا شیوه رفتار آنها به طریقی مکمل زندگی شما نمی بود، نمی توانستید آنها را به سوی خود جذب کنید یا به زندگی خود فرا خوانید.

تمرین ما در برابر آنها

لحظه ای به یکی از اشخاص زندگیتان بیندیشید که شما را می آزارد. این شخص را که مورد پسند شما نیست و دوست دارید عوض شود توصیف کنید. به ژرفای وجود خویش بنگرید وازخود بپرسید(( درکدام موارد من به او شباهت دارم و چه وقت همان کارها را میکنم؟ ))

چشمان خود را ببندید و برای انجام این کار به خود فرصت بدهید. آن گاه از خود بپرسید (( آیا می خواهی که عوض بشوی؟ )) هرگاه این الگوها وعادتها و باورها را از اندیشه و رفتار خود بزدایید، یا آنها عوض خواهند شد یا از زندگیتان بیرون خواهند رفت.
تنها راه عوض کردن دیگران این است که نخست خود ما عوض شویم . الگوهای خود را عوض کنید تا ببینید که (( آنها )) نیز متفاوت شده اند.
ملامت کردن بی فایده است. سرزنش فقط اقتدارما را از بین می برد. اقتدار خود را حفظ کنید. بدون اقتدار نمی توانیم دگرگونی ایجاد کنیم .قربانی درمانده نمی تواند راه خروج خود را ببیند.

جلب محبت

محبت زمانی از راه می رسد که کمتر از هرموقع دیگر انتظارش را داریم و در جستجوی آن نیستیم . شکار عشق هرگز یار درست را به ارمغان نمی آورد . تنها عطش و بدبختی می آفریند.عشق هیچگاه برون از ما نیست درون ماست .هرگز اصرار نورزید که عشق بی درنگ بیاید. شاید هنوز آماده آن نیستید، یا هنوز آنقدر پرورش نیافته اید که عشقی را که میخواهید به سوی خود جذب کنید. صرفا به خاطر بی کسی هرکسی را نپذیرید. معیارهای خود را تعیین کنید. چگونه عشقی را می خواهید به سوی خود فرا خوانید ؟؟
از ویژگیهایی که براستی درارتباط عاشقانه می جویید، فهرستی تهیه ببینید. این ویژگیها را درخود بپرورانید تا شخصی را به سوی خود بکشانید که صاحب این ویژگیها باشد.

می توانید بیازمایید که چه چیز عشق را ازشما دورنگه می دارد. آیا مشکل انتقاد است یا احساس بی ارزش بودن یا معیارهای نامعقول یا تصاویر هنرپیشه ها و ستاره های سینما یا ترس از صمیمیت یا این اعتقاد که شما دوست داشتنی نیستید؟؟

وقتی عشق از راه می رسد برایش آماده باشید. زمینه را فراهم سازید و آماده باشید تا عشق را بپرورانید. لبریز از مهرو محبت باشید تا دوست داشتنی شوید . با آغوش گشوده پذیرای عشق باشید..

منبع:کتاب شفای زندگی

[ 18 تیر 1392 ] [ 10:44 ] [ سالار ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
بازدید ها و ابزارها

Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت

پرینت